شهریور 25, 1399 منتشرشده در موسیقی

 داستان مردی که به خاطر موسیقی‌اش کشته شد

ارديبهشت 19, 1396 منتشرشده در فرهنگ و ادب

خوسه دونوسو، تبعید و جدایی