شهریور 25, 1399 منتشرشده در موسیقی

 داستان مردی که به خاطر موسیقی‌اش کشته شد