فروردين 9, 1400 منتشرشده در فرهنگ و ادب

توانایی بدل کردن شکست به پیروزی

دی 30, 1397 منتشرشده در سینما

«رما» به روایت اسلاوُی ژیژک

بهمن 17, 2016 منتشرشده در مقالات

آیا جست‌وجوی نیکی راهی است به‌سوی شر؟