تیر 7, 1398 منتشرشده در فرهنگ و ادب

درباره کتابِ‏ کوسه‌ی شکم‌‏پُرِ‌۱۲ میلیون دلاری