ارديبهشت 4, 1400 منتشرشده در فرهنگ و ادب

تلاش جنون‌آمیز برای بازنمایی طبیعت