بهمن 27, 1398 منتشرشده در تئاتر

به بهانه اجرای نمایش « قتل در موقعیت 35 درجه شمالی»

خرداد 2, 1397 منتشرشده در فرهنگ و ادب

هنرآفرینی یک گفتگوی دوطرفه است