فروردين 12, 1398 منتشرشده در تصویر روز

آسیب‌شناسی یک‌جور پوپولیسم

اسفند 27, 1397 منتشرشده در فرهنگ و ادب

رقابت سینمای کمدی با سینمای اجتماعی