ارديبهشت 14, 1399 منتشرشده در فرهنگ و ادب

مرا از روي جلد كتاب‌هايم مي‌شناسند...