مهر 28, 1397 منتشرشده در فرهنگ و ادب

فراخوان ششمین جشنواره بین‌المللی عکس خیام در ۶ بخش منتشر شد.