فروردين 10, 1400 منتشرشده در فرهنگ و ادب

راهنمایی برای مطالعه داستان

شهریور 14, 1397 منتشرشده در سینما

رمانی درباره دوستی استن لورل و اولیور هاردی

بهمن 7, 1396 منتشرشده در فرهنگ و ادب

«گشتي در موزه كمونيسم» عنوان كتابي است از اسلاونكا دراكوليچ كه به‌تازگي با ترجمه سما قرايي توسط نشر هنوز منتشر شده است.