فروردين 10, 1400 منتشرشده در از همین حوالی

راهنمایی برای مطالعه داستان

شهریور 14, 1397 منتشرشده در سینما

رمانی درباره دوستی استن لورل و اولیور هاردی

مرداد 20, 1394 منتشرشده در فرهنگ و ادب

در "خوشبختی خوشبخت‌ها" روابط آدم‌ها را باهم می بینیم، رابطه زوج‌ها را با یکدیگر در آرزوها و درگیری‌هایشان شاهدیم. نویسنده البته خود هیچ تعریفی از خوشبختی ندارد، اگرهم داشته باشد، طرح نمی کند.