فروردين 7, 1398 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

به‌عنوان یک جوکر رقیب ندارم!

فروردين 7, 1398 منتشرشده در فرهنگ و ادب

کمدین‌هایی که امسال باعث شدند چنددقیقه‌ای غم‌هایمان را فراموش کنیم