آذر 3, 1397 منتشرشده در سینما

کارگردانی که در زمان گم شد

تیر 27, 1397 منتشرشده در فرهنگ و ادب

راز ماندگاری فیلم‌ها

تیر 5, 1397 منتشرشده در سینما

آفرینش نقد آرمانی، همچون آفرینش اثر هنری، یک کنش نیت‌مند است.