شهریور 21, 1398 منتشرشده در فرهنگ و ادب

چهار زن نویسنده، در میان شش نامزد نهایی

مرداد 6, 1395 منتشرشده در فرهنگ و ادب

تعطیلات تابستانی بهترین فرصت برای کتاب‌دوستان است تا با سفر به دنیاهای متعدد آثار تازه منتشرشده، به اوج هیجان برسند. درراه انتخاب بهترین‌ها، بیشترین کمک را از چه کسی جز نویسندگان موفق می‌توان گرفت؟