فروردين 7, 1398 منتشرشده در سینما

دو نگاه درباره بازی پیمان معادی در «متری شیش و نیم»

فروردين 7, 1398 منتشرشده در سینما

حقیقت مکان

دی 11, 1397 منتشرشده در سینما

بازیگری همچون یک هنر مستقل

دی 11, 1397 منتشرشده در سینما

همه‌مان نقش بازی می‌کنیم!

آذر 6, 1397 منتشرشده در سینما

هر چیزی که با عواطف سروکار دارد باید بیرونی شود

دی 20, 1395 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

تئاتر آلترناتیو استحاله می‌شود