بهمن 16, 1398 منتشرشده در تئاتر

اندر مسئله‌ی «در خدمت و خیانت»

مرداد 21, 1398 منتشرشده در سینما

مقایسه پرسونای بازیگری نوید محمدزاده و حامد بهداد

تیر 11, 1398 منتشرشده در سینما

ساختار‌شکنی در بازیگری

فروردين 12, 1398 منتشرشده در سینما

تصویری نه‌چندان عمیق از دنیای اعتیاد و مواد مخدر