آبان 25, 1399 منتشرشده در سینما

وقتی از هیچکاک گریزی نیست!

تیر 5, 1397 منتشرشده در سینما

آفرینش نقد آرمانی، همچون آفرینش اثر هنری، یک کنش نیت‌مند است.