دی 30, 1397 منتشرشده در سینما

«رما» به روایت اسلاوُی ژیژک

دی 10, 1397 منتشرشده در سینما

خالص‌ترین و انسانی‌ترین اثر سینمایی