شهریور 19, 1400 منتشرشده در سینما

از جنس واقعيت زندگی

اسفند 1, 1395 منتشرشده در فرهنگ و ادب

این از ماهیت آدم‌هاست که خیلی زود فراموش می‌کنند!