شهریور 19, 1400 منتشرشده در سینما

ناتوان در ساخت یک درام متعارف داستانی

مهر 2, 1398 منتشرشده در سینما

جای حماسه‌ها خالی است

شهریور 14, 1397 منتشرشده در سینما

عینی‌ترین فیلم جنگی سینمای ایران