آبان 29, 1400 منتشرشده در سینما

قهرمان‌‌سازی و قهرمان‌کُشی

مهر 29, 1400 منتشرشده در اخبار

«قهرمان» «دشت خاموش» و «بندربند» را پشت سر گذاشت

خرداد 18, 1399 منتشرشده در سینما

آینه تمام نمای جامعه

ارديبهشت 30, 1399 منتشرشده در سینما

به‌دوراز فناوری روز دنیا