آبان 29, 1400 منتشرشده در سینما

قهرمان‌‌سازی و قهرمان‌کُشی

مهر 29, 1400 منتشرشده در اخبار

«قهرمان» «دشت خاموش» و «بندربند» را پشت سر گذاشت

مهر 21, 1400 منتشرشده در اخبار

«قهرمان» فرهادی در 4 رشته نامزد شده است

تیر 26, 1400 منتشرشده در جشنواره‌ها

معرفی کامل برگزیدگان هفتاد و چهارمین جشنواره کن