دی 4, 1398 منتشرشده در سینما

درباره «دکتر اسلیپ» و بازسازی جدید فیلم «درخشش»

آذر 25, 1398 منتشرشده در سینما

سیزده فیلم افسانه‌ای نفرین‌شده

خرداد 4, 1395 منتشرشده در سینما

 استنلی کوبریک در سال‌های پایانی زندگی برای ساخت نخستین فیلم کودکان و دومین فیلم جنگ‌جهانی دوم خود برنامه‌ریزی می‌کرد.