دی 30, 1397 منتشرشده در از همین حوالی

«رما» به روایت اسلاوُی ژیژک

دی 10, 1397 منتشرشده در سینما

خالص‌ترین و انسانی‌ترین اثر سینمایی

شهریور 18, 1397 منتشرشده در جشنواره‌ها

آلفونسو کوارون با «رم» ونیز را فتح کرد