مرداد 24, 1400 منتشرشده در خارج از قاب

یک سینماگر فیلسوف و یک فیلم‌ساز مدرن

بهمن 16, 1395 منتشرشده در سینما

تقابل ایمان و تردید

آذر 7, 1395 منتشرشده در سینما

اسکورسیزی در کنار ۴۰۰ کشیش به تماشای فیلمی می‌نشیند که درباره آزار مسیحیان در قرن هفدهم در ژاپن ساخته است.