خارج از قاب

خارج از قاب (3)

24 مرداد 1400 منتشرشده در خارج از قاب
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیچیدگی مفهوم خاطره

آخرین ویرایش در %ب ظ، %25 %418 %1400 ساعت %13:%مرداد
24 مرداد 1400 منتشرشده در خارج از قاب
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

یک سینماگر فیلسوف و یک فیلم‌ساز مدرن

آخرین ویرایش در %ب ظ، %30 %589 %1400 ساعت %17:%مرداد
11 شهریور 1396 منتشرشده در خارج از قاب
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

شاعر لحظات تنهایی

آخرین ویرایش در %ب ظ، %30 %637 %1400 ساعت %18:%مرداد