فروردين 8, 1400 منتشرشده در تلویزیون

بي‌هويتی و شلختگی فرمی

بهمن 16, 1398 منتشرشده در تئاتر

اندر مسئله‌ی «در خدمت و خیانت»

مرداد 21, 1398 منتشرشده در سینما

مقایسه پرسونای بازیگری نوید محمدزاده و حامد بهداد

تیر 11, 1398 منتشرشده در سینما

ساختار‌شکنی در بازیگری