مرداد 17, 1398 منتشرشده در تلویزیون

اختلال اصلی این است: همه‌مان از زندگی واقعی فرار می‌کنیم و به قصه‌های مجازی پناه می‌بریم