مهر 26, 1399 منتشرشده در تلویزیون

سریالی جذاب از اسپانیا

آذر 25, 1398 منتشرشده در سینما

سینما نوعی مکاشفه است

شهریور 21, 1398 منتشرشده در تلویزیون

ایده‌‏ای درخشان