ارديبهشت 14, 1399 منتشرشده در تلویزیون

ترکیبی عجیب، اما اثرگذار

شهریور 26, 1397 منتشرشده در سینما

تصویری منطقی و بدون قهرمان‌بازی‌های افراطی