دی 10, 1399 منتشرشده در سینما

پشت پرده خلق بهترین فیلم تاریخ سینما

آذر 27, 1395 منتشرشده در سینما

مرثیه‌ای درباره خودآگاهی و سطحی گری