مهر 14, 1400 منتشرشده در نمای نزدیک

«تراژدی مکبث»، کابوسی نوآر

دی 10, 1399 منتشرشده در سینما

پشت پرده خلق بهترین فیلم تاریخ سینما

آذر 27, 1395 منتشرشده در سینما

مرثیه‌ای درباره خودآگاهی و سطحی گری