آبان 15, 1400 منتشرشده در تئاتر

هاله‌ای از بی‌معنایی

دی 6, 1399 منتشرشده در فرهنگ و ادب

نویسندگان بامزه‌اند، زیرا زندگی مضحک است