آبان 15, 1400 منتشرشده در تئاتر

هاله‌ای از بی‌معنایی

مهر 21, 1400 منتشرشده در اخبار

«کله‌پوک‌ها» یک نمایش کمدی و اجتماعی است

شهریور 19, 1400 منتشرشده در تئاتر

زيباشناسی و فلسفه اجرای تئاتر

فروردين 26, 1400 منتشرشده در تئاتر

خودکشی در پیونگ‌یانگ!

فروردين 8, 1400 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

هرلحظه زندگي بايد در زمان حال رخ دهد