فروردين 9, 1400 منتشرشده در از همین حوالی

توانایی بدل کردن شکست به پیروزی

مهر 18, 1397 منتشرشده در اجتماعی

مردم و رسانه‌ها در دیگر کشورهای دنیا چقدر درگیر اخبار جعلی هستند؟

شهریور 3, 1397 منتشرشده در اجتماعی

اگر به خاطر شبکه‌های اجتماعی نبود، شاید در این جایگاه نبودم