آبان 16, 1400 منتشرشده در اخبار

کامبیز درمبخش، هنرمند طراح، کاریکاتوریست و گرافیست پس از ابتلا به بیماری کرونا روز شنبه درگذشت