آبان 28, 1400 منتشرشده در اخبار

در مجموع ۱۳۶ هنرمند و ۱۰۸ داوطلب در دوختن این پیراهن نقش داشتند

مهر 18, 1397 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

حتی برای خود ما زن‌ها هم پذیرفتن اتوریته علمی و فرهنگی زن‌ها جا نیفتاده