آبان 17, 1400 منتشرشده در اخبار

هم‌اکنون نمایشگاهی از آثار گروهی هنرمندان ایرانی در گالری ارگا شهر مونترال کانادا در حال برگزاری است.