شهریور 8, 1398 منتشرشده در اجتماعی

نگاهی به کتاب «مینیمالیسم: به‌سوی زندگی معنادار» نوشته «جاشوا فیلدز میلبورن و رایان نیکودموس»

شهریور 26, 1397 منتشرشده در تئاتر

تهرانی تاریک و انتزاعی

مرداد 17, 1397 منتشرشده در تئاتر

ریچارد و فصلی نو در تئاتر ما