ارديبهشت 30, 1399 منتشرشده در اجتماعی

چگونه خبرهای جعلی را شناسایی کنیم؟

فروردين 7, 1398 منتشرشده در اجتماعی

افزایش قدرت خبرهای غیرواقعی و سردرگمی در مورد حقایق

مهر 18, 1397 منتشرشده در اجتماعی

مردم و رسانه‌ها در دیگر کشورهای دنیا چقدر درگیر اخبار جعلی هستند؟

شهریور 21, 1397 منتشرشده در اجتماعی

کسب درآمد انگیزه انتشار خبرهای جعلی است

خرداد 23, 1397 منتشرشده در اجتماعی

چگونه می‌توانیم «فیک نیوز» را شناسایی کنیم؟