آذر 25, 1398 منتشرشده در رسانه

معرفی پنج حوزه جدید برای فعالیت روزنامه‌نگاری

آذر 25, 1398 منتشرشده در رسانه

وقتی دیگر به چشممان هم اعتماد نمی‌کنیم

مهر 26, 1398 منتشرشده در اجتماعی

مصاحبه، نمایش

مهر 26, 1398 منتشرشده در رسانه

بایدها و نبایدها

مرداد 20, 1398 منتشرشده در اجتماعی

چيزي به نام خبر «منفي» نداريم

مرداد 20, 1398 منتشرشده در اجتماعی

تیتر نویسی‌ چندان‌ ساده‌ هم‌ نيست‌