شهریور 21, 1397 منتشرشده در اجتماعی

کتابی که بلای جان دونالد ترامپ شده!