ارديبهشت 30, 1399 منتشرشده در رسانه

چگونه خبرهای جعلی را شناسایی کنیم؟

شهریور 21, 1397 منتشرشده در اجتماعی

کسب درآمد انگیزه انتشار خبرهای جعلی است