دی 11, 1397 منتشرشده در کارگاه سینما

بازیگری همچون یک هنر مستقل

دی 11, 1397 منتشرشده در کارگاه سینما

همه‌مان نقش بازی می‌کنیم!

آذر 6, 1397 منتشرشده در کارگاه سینما

هر چیزی که با عواطف سروکار دارد باید بیرونی شود