فروردين 12, 1398 منتشرشده در تصویر روز

آسیب‌شناسی یک‌جور پوپولیسم

فروردين 12, 1398 منتشرشده در فرهنگ و ادب

تصویری نه‌چندان عمیق از دنیای اعتیاد و مواد مخدر

فروردين 7, 1398 منتشرشده در از همین حوالی

 نکوهش برخورد افراطی شبه ایدئولوژیک

فروردين 7, 1398 منتشرشده در سینما

بهرام بیضایی در گفتگو با شهلا لاهیجی