ارديبهشت 5, 1397 منتشرشده در جشنواره‌ها

من فقط یک صلح‌طلب هستم که جنگ را به چشم دیده‌ام.