آبان 25, 1399 منتشرشده در مقالات

ترامپ تو اصلاً خنده‌دار نیستی؛ اما بااین‌وجود کل دنیا به تو می‌خندد!

مهر 3, 1398 منتشرشده در سینما

نگرش من به زندگی بسیار ساده است