اسفند 24, 1398 منتشرشده در فرهنگ و ادب

مردی خون گرم و بی‌ادعا

دی 4, 1398 منتشرشده در سینما

درباره «دکتر اسلیپ» و بازسازی جدید فیلم «درخشش»

آذر 25, 1398 منتشرشده در مقالات

سیزده فیلم افسانه‌ای نفرین‌شده

آذر 25, 1398 منتشرشده در نمای نزدیک

ترکیب جذابی از خاطرات و احساسات