مهر 20, 1398 منتشرشده در سینما

گذر از عالم قدرتمند يك رؤیا

دی 11, 1397 منتشرشده در سینما

بازیگری همچون یک هنر مستقل

دی 14, 1395 منتشرشده در جشنواره‌ها

بازیگرانی که سال گذشته شانس به دست آوردن سیمرغ بلورین جشنوارهٔ فجر را داشتند امسال با حضور در ۲۹ فیلم و جان بخشیدن به ۴۲ کاراکتر سینمایی دوباره بخت خود را برای به دست آوردن این سیمرغ می‌آزمایند.