تیر 27, 1397 منتشرشده در فرهنگ و ادب

راز ماندگاری فیلم‌ها

خرداد 22, 1397 منتشرشده در سینما

یک مشت غرب بیشتر

ارديبهشت 30, 1397 منتشرشده در سینما

میزانسن تاتری با فرم و محتوای سینما حقیقت

ارديبهشت 19, 1397 منتشرشده در سینما

در مسیر سبز رستگاری