اسفند 24, 1398 منتشرشده در فرهنگ و ادب

مردی خون گرم و بی‌ادعا

دی 25, 1398 منتشرشده در از همین حوالی

هفت ستاره ناکام اسکار

مهر 27, 1398 منتشرشده در سینما

به بهانه بازگشت هدیه تهرانی بر پرده سینماها با مسخره‌باز

مهر 3, 1398 منتشرشده در سینما

نگرش من به زندگی بسیار ساده است