فرهنگ و ادب

فرهنگ و ادب (160)

14 آبان 1394 منتشرشده در فرهنگ و ادب

 گذر از خاطره های بدلی

20 مرداد 1394 منتشرشده در فرهنگ و ادب

در "خوشبختی خوشبخت‌ها" روابط آدم‌ها را باهم می بینیم، رابطه زوج‌ها را با یکدیگر در آرزوها و درگیری‌هایشان شاهدیم. نویسنده البته خود هیچ تعریفی از خوشبختی ندارد، اگرهم داشته باشد، طرح نمی کند.

14 ارديبهشت 1392 منتشرشده در فرهنگ و ادب

حریصا، بیروت 1385

20 مرداد 1394 منتشرشده در فرهنگ و ادب

نخستین سکانس فیلم «ایثار» (1986)، به کارگردانی «آندری تارکوفسکی»، با یک روایت آغاز می‌شود. الکساندر، بر روی خط باریکی از علف‌ها در کنار ساحل، بین دریاچه و جاده نشسته و مشغول کاشت یک درخت خشک است. در همهمه صدای جیغ مرغان دریایی و باد، او با پسر کوچکش حرف می‌زند.